ŽARIŠTE ◉ Smrdljivi Martini + Linija 109

ŽARIŠTE ◉ Smrdljivi Martini + Linija 109

location-iconKlub Kazališta Komedija - Kontesa, Zagreb

ŽARIŠTE ◉ Smrdljivi Martini + Linija 109

More about the event

Buy tickets for ŽARIŠTE ◉ Smrdljivi Martini + Linija 109, 21.06.2024. in Klub Kazališta Komedija - Kontesa, Zagreb


Žarište predstavlja značajan korak prema profesionalizaciji uvjeta rada za autore i autorice te korak prema obogaćivanju kulturne ponude grada Zagreba. Cilj programa je pružanje umjetničke platforme za izvedbu autorske glazbe te osiguravanje novog mjesta za otkrivanje glazbenih izvođača. Žarište će biti mjesto susreta, inovacije i kreativnog izražaja u samom srcu Zagreba.


Organizator programa je Ustanova Novi prostori kulture, a sufinancira ga Grad Zagreb.

Share event: