Radionica: Vaučeri za digitalizaciju

Radionica: Vaučeri za digitalizaciju

location-iconBusiness Club 5, Sky Office, Zagreb

More about the event

Buy tickets for Radionica: Vaučeri za digitalizaciju, 20.02.2024. in Business Club 5, Sky Office, Zagreb

1-dnevna radionica
IZRADA PROJEKTNE PRIJAVE NA EU NATJEČAJ "VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU"

Datum održavanja: 20.02.2024.
Termin: 09:00 - 15:00
Sky Office, Zagreb, Business Club 5, 14.kat

Kome je radionica namijenjena?
• Svima onima koji žele prijaviti svoju tvrtku ili projekt na EU natječaj "Vaučeri za digitalizaciju"
• Vlasnicima tvrtki koji žele educirati svoje zaposlenike kako bi se samostalno mogli prijaviti na ovaj natječaj i slične natječaje u budućnosti
• Svima koji žele naučiti osnove prijave na EU natječaj.

Cilj radionice
Osposobiti polaznike za prijavu na EU natječaj "Vaučeri za digitalizaciju"

Sadržaj
• Detaljan pregled i analiza Uputa za prijavitelje s pojašnjenjima
• Kako sastaviti projektnu prijavu
• Praktični dio: ispunjavanje projektne prijave - stvarni primjer
Radionica uključuje kombinaciju predavanja i vježbi, s primjerima iz prakse i praktičnim zadatcima.

Rezultat
Polaznici su osposobljeni za samostalnu prijavu na EU natječaj „Vaučeri za digitalizaciju“

Što je uključeno u radionicu?
• Predavanja
• Edukativni materijali s predavanja
• Osvježenja tijekom nastave
• Digitalni Certifikat o završenom programu

Kotizacija po polazniku: 140,00 eura

Share event: