Cyber security conference - CSC 22

Cyber security conference - CSC 22

location-iconHotel Osijek, Osijek

More about the event

Register for Cyber security conference - CSC 22, 13.10.2022. - 14.10.2022. in Hotel Osijek, Osijek

Cyber security conference - CSC 22

 

 • Program šeste konferencije CSC pokriva zanimljive i aktualne teme iz područja kibernetičke sigurnosti, sa naglaskom na “Sigurnost u oblaku (Cloud Security)“. Posvećena je definiranju i podizanju svijesti o najboljim praksama kako bi se osiguralo sigurno okruženje računalstva u oblaku.
 • Prvi dan konferencije održati će se u Hotelu Osijek i kroz plenarna predavanja i okrugli stol namijenjen je uglavnom poslovnim temama.
 • Drugi dan konferencije održati će se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, sa temama koje su orijentirane na tehničke aspekte sigurnosti u oblaku. Zanimljiva i aktualna predavanja biti će podijeljena u tri tematske cjeline:
   1. Infrastrukturna sigurnost
   2. Platformska sigurnost
   3. Aplikativna sigurnost

 • Edukativni dio konferencije održati će se u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, a razmatra izazove kibernetičke sigurnosti u obrazovnim institucijama s naglaskom na mlade kao najranjiviju društvenu skupinu.

Share event: