BestInvest.hr

BestInvest.hr

location-iconHotel Westin, Zagreb

BestInvest.hr

More about the event

Register for BestInvest.hr, 12.06.2024. in Hotel Westin, Zagreb

Kako private equity i venture capital (PE&VC) ulaganjima potaknuti hrvatsko gospodarstvo da uhvati korak s najboljim svjetskim ekonomijama? Ulaganjem u najbolje poduzetničke projekte trasiramo put promjeni cjelokupnog hrvatskog poslovnog okruženja prema održivosti i uspjehu. Konferencija BestInvest.hr nagrađuje najbolje poduzetnike i investitore te nudi rješenja za hrvatsko gospodarstvo budućnosti.

How can private equity and venture capital (PE&VC) investments accelerate the Croatian economy’s growth to catch up with the world’s best economies? By investing in the best entrepreneurial projects, PE&VC investments are paving the way for a change in the entire Croatian business environment towards sustainability and success. The BestInvest.hr conference rewards the best entrepreneurs and investors and offers solutions for the future’s Croatian economy.

Share event: