41. Tjedan suvremenog plesa: VIS MOTRIX

41. Tjedan suvremenog plesa: VIS MOTRIX

location-iconZagrebački plesni centar - Crni studio, Zagreb

More about the event

Buy tickets for 41. Tjedan suvremenog plesa: VIS MOTRIX, 11.06.2024. in Zagrebački plesni centar - Crni studio, Zagreb

VIS MOTRIX
Cocoon Dance

VIS MOTRIX donosi nešto čudnovato predstavljajući neka fascinantna bića. Plesači kao da dolaze iz nekog drugog svijeta, kreću se kroz prozor i stapaju u organizam, pola ljudsko biće pola mašina, ostvarujući hipnotičku atmosferu koja nas ne pušta. CocoonDance i kroz ovu produkciju nadovezuje se na vlastitu istraživačku praksu “unthought” body: transljudskost poput traumatskih kola koje opčaravaju našu svijest i ne dopuštaju nam da budemo ravnodušni. VIS MOTRIX prezentiran je na promotorskoj platformi za Njemački ples,Tanzplattform 2020 u Munchenu, a kritičari su predstavu nominirali za Predstavu Godine (tanz 2019; Bettina Trouwborst (Westdeutsche Zeitung): "Vis Motrix u izvedbi CocoonDance iz Bonna: hipnotička je inteligencija u pokretu."

Predstava je realizirana u suradnji sa: Théâtre du Crochetan Monthey, Malévoz Quartie Culturel, Ringlokschuppen Ruhr Mülheim, Theater im Ballsaal Bonn. Financijsku potporu pružili su:
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesstadt Bonn. Potporu kroz rezidencijalne programe pružili su: Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais, La Loterie Romande
“Supported by the NATIONALES PERFORMANCE NETZ International
Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal
Government Commissioner for Culture and the Media.“

Share event: