Upoznajmo konkurenta: Strateška konkurentska analiza

Upoznajmo konkurenta: Strateška konkurentska analiza

location-iconCentar za poduzetništvo HGK, Zagreb

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za Upoznajmo konkurenta: Strateška konkurentska analiza, 25.03.2014. u Centar za poduzetništvo HGK, Zagreb

Kroz pregled najvažnijih teorijskih okvira i koncepata strateške analize, predavanje je usmjereno na promišljanje odgovora na sljedeća pitanja „Što usmjerava konkurenta?“; „Što konkurent čini i može činiti“, odnosno kakvi su trenutni ciljevi, strategija, pretpostavke te resursi i sposobnosti istog. Je li konkurent zadovoljan svojim industrijskim položajem? Koje će strateške poteze i promjene konkurent vjerojatno učiniti kako bi mogao odgovoriti na naše strateške inicijative? U kojim je područjima konkurent ranjiv i što bi ga moglo potaknuti na snažnu stratešku akciju?

Usmjereno na kritičko promišljanje spomenutih pitanja, predavanje se vodi primjerima kako iz domaće, tako i iz inozemne prakse te kroz detaljno upoznavanje stvarnih obilježja specifične djelatnosti i/ili industrije pruža dodatnu vrijednost za slušatelja.

Predavač je prof.dr.sc. Darko Tipurić, redoviti profesor u trajnom zvanju  na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, rođen je 08. 03. 1966. godine u Sarajevu. Gostujući je profesor na splitskom i sarajevskom Ekonomskom fakultetu, Sveučilištima u Puli i Dubrovniku, te Visiting Fellow na Leeds Metropolitan University. Osim toga, profesor Tipurić voditelj je međunarodnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Poslovno upravljanje (MBA)”, poslijediplomskog specijalističkog studija „Strategija i korporativno upravljanje” te član odbora poslijediplomskog studija “MBA in Construction” Sveučilišta u Zagrebu. Jednako tako,  Darko Tipurić je voditelj programa „Konkurentnost hrvatskih poduzeća” te voditelj i glavni istraživač projekta „Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća” MZOŠ-a, a sudjeluje i na brojnim kako domaćim, tako i inozemnim znanstveno istraživačim projektima. Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta u zemlji i inozemstvu, a znanstveni i stručni interes posljednjih godina usmjeren mu je na istraživanje konkurentske sposobnosti i strategija hrvatskih poduzeća te na radničko dioničarstvo, privatizaciju i korporativno upravljanje. Najrecentnija autorska ostvarenja (2014.) su urednička knjiga „Rethinking Corporate Governance“ u izdanju svjetski poznatog izdavača Pearson Education i autorsko djelo „Iluzija strategije – Razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća“. Darko Tipurić uvaženi je stručnjak i konzultant brojnih hrvatskih i inozemnih poduzeća i drugih institucija te aktivno sudjeluje na projektima razvoja poduzetništva, menadžmenta i korporativnog upravljanja u tranzicijskim zemljama.Podijeli događaj: