TEDxZagrebWomen SUNCOKRET, Kulturni centar Travno, Zagreb | Subota, 07.12.2019., 16:00h | Entrio.hr
TEDxZagrebWomen SUNCOKRET

TEDxZagrebWomen SUNCOKRET

Kulturni centar Travno, Zagreb

O događaju

Prijava odn. registracija za TEDxZagrebWomen SUNCOKRET, 07.12.2019. u Kulturni centar Travno, Zagreb

Suncokret poznajemo kao cvijet koji se okreće prema suncu kao izvoru svoje energije za rast i razvoj. Njegova snalažljivost da pronađe najbolje za sebe samo je mala usporedba prirode i čovjeka. Ali, kada smo to onda skrenuli s tog prirodnog puta? Znamo li još uvijek što nam je ustvari važno u životu? Možemo li se vratiti u sklad s prirodom, sačuvati planet, zdravlje i dugovječnost? Priroda je razumno i logično uredila hranidbeni lanac kojim se služimo od postanka života na planeti. Čovjek je pak prirodno i razumno želio više kao najinteligentnija vrsta na Zemlji. Definirao je znanost, otkrio tehnologije i postavio novac kao temelj vrijednosti. U doba blagostanja i radosti želimo vas potaknuti da ponovo osjetite zov prirode i osjećate se kao čovjek na Zemlji.

We know sunflower as a flower that turns to the sun as a source of its energy for growth and development. His resourcefulness to find the best for himself is just a small comparison of nature and man. But when did we than turn away from that natural path? Do we still know what really matters to us in life? Can we return to harmony with nature, preserve the planet, health and longevity? Nature has reasonably and mornely arranged the food chain we have been using since our birth on the planet. Man naturally and reasonably wanted more as the most intelligent species on Earth. He defined science, discovered technologies, and set money as the essence of values. In an age of well-being and joy, we want to encourage you to feel the call of nature again and feel like a human on Earth.