Synesthetic Project i Noa Geras: Zvijeri / Beasts

Synesthetic Project i Noa Geras: Zvijeri / Beasts

location-iconMM Centar, Studentski centar, Savska cesta 25., Zagreb

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za Synesthetic Project i Noa Geras: Zvijeri / Beasts, 23.02.2024. u MM Centar, Studentski centar, Savska cesta 25., Zagreb

Zvijeri 

Synesthetic Project i Noa Geras

Petak, 23. veljače 2024., 20h
MM Centar, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu


Performans ‘Zvijeri’ rođen je u suradnji umjetnice Noe Geras i multidisciplinarnog ansambla Synesthetic Project pod vodstvom glazbenice Nike Bauman. Autorice izvedbom obrađuju teme identiteta i tribalizma kroz spoj glazbe, plesa, performansa i vizualne umjetnosti. 

Umjetnica Noa Geras, svojom istoimenom serijom radova i performansa ‘Zvijeri’, problematizira odnos ljudi, životinja i prirode. Njene Zvijeri izlaze iz jezovite doline, gdje sve što je drugačije izaziva nelagodu i strah. Ona promišlja o životu rastrganom između više identiteta, i kako se te različitosti odražavaju na kolektivno “nerazumijevanje”.

Glazbenica i redateljica Nika Bauman kroz glazbu i pokret istražuje antitezu “ljudskosti” i “bestijalnosti” te žudnju za povezanosti/odvojenosti čovjeka i njegove divlje prirode. Svojim kompozicijama i scenskim narativom ona zadire u sebe i vodi duboko u primordijalni labirint svijesti koji ne razlikuje ono ljudsko od životinjskog. 

‘Zvijerima’, autorice promišljaju sukob ljudi i onoga gledanog kao ‘Drugo’: poderanost i trauma je neminovna, pripadanje i koegzistencija su nedostižni - naše univerzalno ljudsko iskustvo. 


Režija: Nika Bauman i Noa Geras
Radovi i performansi iz serije ‘Zvijeri’: Noa Geras
Performeri: Synesthetic Project (Nika Bauman, Rino Indrawan Indiono i Virna Kljaković) i Noa Geras
Glazba: Nika Bauman, George Crumb, Margareta Ferek Petrić, Andre Jolivet i Karlheinz Stockhausen

Lokacija: MM Centar, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu - Kultura SC (Savska cesta 25, Zagreb 10 000, Croatia)

Projekt je podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.

...

Beasts

Synesthetic Project and Noa Geras

Friday, February 23, 2024, 8 pm
MM Center, University of Zagreb Student Center

The performance ‘Beasts' is a collaboration between the artist Noa Geras and the multidisciplinary ensemble Synesthetic Project, which is led by the musician Nika Bauman.The authors deal with the themes of identity and tribalism through a combination of music, dance, performance and visual art.

Artist Noa Geras, with her series of works and performances ‘Beasts’ of the same theme, problematizes the relationship between humans, animals and nature. Her Beasts emerge from the uncanny valley, where that which is different causes discomfort and fear. She reflects on a life torn between multiple identities, and how these differences are reflected in a collective "misunderstanding".

Through music and movement, musician and director Nika Bauman explores the antithesis of "humanity" and "bestiality" and the desire for the connection/separation of man and his wild nature. With her compositions and stage narrative, she penetrates into herself and leads deep into the primordial labyrinth of consciousness that does not distinguish between the human and the animal.

With 'Beasts', the authors reflect on the conflict between humans and what is seen as the 'Other': tearing and trauma is inevitable, belonging and coexistence are unattainable - our universal human experience.

 

Directed by: Nika Bauman and Noa Geras

Works and performances from the series ‘Beasts’: Noa Geras

Performers: Synesthetic Project (Nika Bauman, Rino Indrawan Indiono and Virna Kljaković) and Noa Geras

Music: Nika Bauman, George Crumb, Margareta Ferek Petrić, Andre Jolivet, and Karlheinz Stockhausen

Venue: MM Center, University of Zagreb Student Center - Kultura SC (Savska street 25, Zagreb 10 000, Croatia)

The project is supported by funds from the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.

 

Podijeli događaj: