Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi

Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi, 28.07.2022.

Seminar obuhvaća područje gospodarenja biootpadom iz obe perspektive - stanovništva kao korisnika u sustavu gospodarenja otpadom te poslovnih subjekata koje djeluju u sektoru gospodarenja biootpadom.

Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Sadržaj seminara:

  1. Biootpad - izvori nastanka, svojstva i utjecaj na okoliš
  2. Pregled zakonskih obveza u gospodarenju biootpadom
  3. Gospodarenje biootpadom i tehnologije obrade
  4. Trendovi i prakse iz industrije

Seminar je namijenjen individualcima koje detaljnije zanima gospodarenje biootpadom, neovisno o tome rade li u sektoru gospodarenja otpadom ili su samo korisnici usluga u navedenom sektoru.

Seminar se održava putem Zoom platforme te će svi polaznici dobiti poveznicu za pristup seminaru dan prije održavanja.

Po završetku seminara polaznici će zaprimiti e-book sa materijalima obuhvaćenima seminarom i potvrdu o sudjelovanju.

Podijeli događaj: