Paiz Music Festival

Paiz Music Festival

Ljetno kino, Stari Grad

O događaju

Paiz Music Festival 2021.

Ljetno kino, Stari Grad (otok Hvar)

23/07 

Justin's Johnson / The Fogsellers / Zo

24/07

Let 3 / Tate Romanova / Adriatic Social Club

COVID-19 zaštitne mjere

COVID-19

Dezinficijensi su dostupni na ulazu i unutar prostora

Provodi se preporučena evidencija svih posjetitelja