[OTKAZANO] Weblica - konferencija o web tehnologijama

[OTKAZANO] Weblica - konferencija o web tehnologijama

Zgrada Scheier, Čakovec

O događaju

Događaj je otkazan.

Povrat za kotizacije bit će automatski izvršen najkasnije u roku od mjesec dana nakon planiranog početka događaja.

 


Koncentracijom IT tvrtki u novom Tehnološko-inovacijskog centru i oživljavanjem informatičke scene u Međimurju, dvije su tvrtke, Factory X i Tria, odlučile dodatno proširiti utjecaj i lokalno prihvaćanje modernih IT tehnologija pokretanjem tehnološke konferencije orijentirane na web i (u manjoj mjeri) mobilne tehnologije.

Bili smo svjesni da, posebno u početku, veličinom ne možemo konkurirati već postojećim konferencijama, ali možemo zanimljivim temama i popratnim sadržajima. Tako je krenula prva Weblica, sada već davne 2015. godine. Odmah je bila vrlo dobro prihvaćena, predavanja su bila dupkom puna, ljudi su shvatili što pokušavamo i priča je krenula.

Nakon početnog uspjeha bilo je vidljivo da smo na pravom putu ali je trebalo raditi još više. Kako se stvar povećavala iz godine u godinu, uveli smo i Hackathon koji je također odlično prihvaćen i imali smo zaista zanimljive ekipe te zanimljiva rješenja na zadane teme. Ovo brojimo kao još jednu uspješnu priču.

Ove godine će nam biti šesta po redu, opet ćemo neke sitnice unaprijediti naučivši od ranijih godina. Biti če naravno i nekih novosti ali općenito zadržavamo format i lokaciju - dakle centar Čakovca za Weblicu i dvorana Graditeljske škole za Hackathon.

Uz cijenjene predavače, posjetitelje i sponzore, sigurni smo da će i ovogodišnja biti zanimljiva i informativna.

---

With the concentration of IT companies in the new Technology Innovation Center and the revival of the IT scene in Međimurje, two companies, Factory X and Tria, decided to further expand the impact and local adoption of modern IT technologies by launching a web-based and (to a lesser extent) mobile technology conference.

We were aware that, especially in the beginning, we would not be competing with existing conferences in size, but we could do it with interesting topics and relatable contents. That's how the first Weblica started, now back in 2015. It was immediately very well received, the lectures were full of people, people realized what we were trying to do and the story started.

After the initial success, it was evident that we were on the right track, but we had to work even harder. As things went on year by year, we introduced Hackathon, which was also well received, and we had really interesting teams and interesting solutions on given topics. We count this as another success story.

This year will be our sixth in a row, again we will improve some of the little things we learned from the previous years. There will be some news, of course, but in general we keep the format and location - so the center of Cakovec for Weblica and the hall of the School of Construction for Hackathon.

Along with the distinguished lecturers, visitors and sponsors, we are sure that this year will be interesting and informative.