Obveznice: kada i kako investirati u njih, ponedjeljak 03.04. od 18-21

Obveznice: kada i kako investirati u njih, ponedjeljak 03.04. od 18-21

location-iconZoom online konferencija, Online

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za Obveznice: kada i kako investirati u njih, ponedjeljak 03.04. od 18-21, 03.04.2023. u Zoom online konferencija, Online

Seminar Ulaganje u obveznice namijenjen je investitorima koje zanima kako i na koji način ulagati u obveznice. Na seminaru će biti obrađen način na koji funkcioniraju obveznice, karakteristike obveznica kao instrumenta ulaganja. Biti će obrađene i državne i korporativne obveznice, kao i obveznički ETF-ovi (burzovno utrživi fondovi) koji drže tisuće obveznica u jednom instrumentu. Posebno će biti obrađeno kako analizirati obveznice u trenutku kada se mijenja kamatna stopa i koji je utjecaj monetarne politike koju provodi centralna banka na cijenu obveznica. Polaznici seminara će naučiti kako investirati u obveznice radi ostvarivanja stabilnog kamatnog prihoda kroz godine i kao instrumenta na kojem se može trgovati zbog promjene cijena. Poseban naglasak biti će stavljen na konkretne slučajeve i praktične primjere. Polaznici će naučiti kako uklopiti obveznički portfelj u svoje investicijske odluke u cilju optimmizacije prinosa.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

 • Koje vrste obveznica postoje prema trajanju, izdavatelju, načinu isplate kamatne stope
 • Osnovne termine koji su vezani za obveznice: cijena, kuponska kamatna stopa, stopa prinosa,
  duracija
 • Kako funkcioniraju obveznice i što utječe na promjenu cijena obveznica
 • Mehanizmi izračuna cijena obveznica
 • Uloga kuponske kamatne stope, stope prinosa i monetarna politike na cijenu obveznica
 • Kako pristupiti obveznicama i vrednovati obveznicu kao ulaganje s obzirom na kvalitetu izdavatelja
 • Kako monetarna politika utječe na cijenu obveznice
 • Kako centralna banka svojom monetarnom politikom utječe na proces vrednovanja financijskih instrumenata  
 • Kako prilagoditi ulaganja u obveznice s obzirom na trenutno ekonomsko stanje
 • Posebne karakteristike obveznice kao što su konvertibilnost
 • Na koje se načine može ulagati u obveznice
 • Zašto burza toliko prati kretanje centralne banke, a centralna banka ne prati kretanje burze nego ekonomije 

SVRHA I CILJ SEMINARA?

Cilj seminara je predstaviti obveznice kao instrument ulaganja. Kako ulazimo u razdoblje rasta kamatnih stopa, obveznice ponovno postaju privlačan instrument za investiranje, ali proces investiranja mora biti prilagođen trenutnom ekonomskom stanju, riziku, očekivanjima, vremenskom periodu ulaganja i karakteristikama samog investitora. Seminar će biti podijeljen na teorijski i praktični dio. U teorijskom dijelu će se naučiti kako obveznice funkcioniraju. U praktičnom dijelu polaznici će naučiti kako koristiti obveznice s obzirom na trenutno ekonomsko stanje.

I još mnogo toga...

SEMINAR JE NAMIJENJEN?

Seminar je namijenjen osobama koje se žele upoznati sa različitim vrstama obveznica, karakteristikama obveznica te kako i kada ulagati u obveznice. Seminar je namijenjen individualnim investitorima kao i zaposlenicima institucionalnih investitora bez obzira na to jesu li kratkoročni traderi ili dugoročni investitori kao i svima koji žele da im obveznice budu izvor prihoda ili da aktivno trguju obveznicama kao što se trguje i drugim financijskim instrumentima.

Predavači na seminaru su:

Neven Vidaković sa preko 20 godina iskustva u trgovanju financijskim derivatima. Radio je kao broker financijskim derivatima u Clevelandu i trader obveznicama u Chicagu. Ima bogato iskustvo u bankarstvu na poslovima upravljanja bilancom banke. Profesor je visoke škole u trajnom zvanju, docent na Ekonomskom fakultetu u Mariboru. Autor je knjiga s područja monetarne politike, bankarstva i tržišta kapitala. Trenutno radi kao poslovni savjetnik i upravlja vlastitim portfeljem. 

Kao komentator i moderator sudjelovati će Ivan Stojanović, voditelj brokerskog ureda za platformu OptimTrader investicijske kompanije CM-Equity AG. Na financijskom tržištu trguje od 2009. godine koristeći principe fundamentalne analize u odabiru vrijednosnica i tehničke analize za ulazak/izlazak iz pozicije. Od 2015. godine Ivan je fokusiran na investiranje na američkom tržištu kapitala trgujući dionicama na swing i long principima. Često koristi opcijske strategije radi zaštite portfelja od rizika i povećanja prinosa. Licencirani je broker i investicijski savjetnik. Dosad održao preko 200 radionica i seminara na temu investiranja.

Vrijeme održavanje seminara je u ponedjeljak 03. travnja 2023. u terminu od 18.00-21.00 sati.

Vidimo se uskoro na radionicama o investiranju gdje gram prakse vrijedi više od 1000 grama teorije!

Podijeli događaj: