Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata...

Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata...

Online, Zagreb

O događaju

Kupi karte odn. ulaznice za Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata..., 22.01.2021. u Online, Zagreb

Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Program cjeloživotnog obrazovanja

Godišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Naziv aktivnosti: Monitoring sustavi kapitalnih građevinskih objekata u funkciji njihova održavanja

Oblik aktivnosti: predavanje

Izvođač aktivnosti: doc. dr. sc. Rinaldo Paar, dipl. ing. geod.

Područje stručnog usavršavanja: 1-2

Broj akademskih sati: 3

Mjesto odžavanja: Adobe Connect online platforma