MONETARNA POLITIKA I TRGOVANJE NA BURZI - ponedjeljak 27.03. od 18-21h

MONETARNA POLITIKA I TRGOVANJE NA BURZI - ponedjeljak 27.03. od 18-21h

location-iconZoom online konferencija, Online

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za MONETARNA POLITIKA I TRGOVANJE NA BURZI - ponedjeljak 27.03. od 18-21h, 27.03.2023. u Zoom online konferencija, Online

Seminar Monetarna politika i tržište kapitala kreiran je za sve aktivne trgovce i investitore koji žele razumjeti kako centralna banka monetarnom politikom utječe na kretanja tržišta. Na seminaru će se obrađivati kako centralne banke provode monetarnu politiku i kako monetarna politika utječe na vrijednost financijskih instrumenata. Poseban naglasak biti će stavljen na konkretne slučajeve i praktične primjere. Polaznici će naučiti kako uklopiti monetarnu politiku u svoje investicijske odluke u cilju optimmizacije prinosa.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

  • Uvod u monetarnu politiku  
  • Što radi centralna banka 
  • Kako centralna banka kontrolira količinu novca  
  • Kako centralna banka kontrolira kamatnu stopu
  • Trenutno stanje monetarne politike ECB, Fed, BoE, ...
  • Kako centralni bankari donose odluke o monetarnoj politici i kako tržište reagira na te odluke 
  • Kako centralna banka svojom monetarnom politikom utječe na proces vrednovanja financijskih instrumenata  
  • Zašto burza toliko prati kretanje centralne banke, a centralna banka ne prati kretanje burze nego ekonomije  
  • Kako interpretirati riječi centralnoga bankara (primjeri)
  • Kako investirati sukladno monetarnoj politici koju provodi centralna banka 

SVRHA I CILJ SEMINARA?

Cilj ovoga seminara je omogućiti polaznicima da prošire način razmišljanja na koji donose investicijske odluke. Monetarna politika kontrolira kamatnu stopu i na taj način utječe na proces investicija i zarada za kompanije, a time i na valuaciju kompanija i samog tržišta. Promjenama količine novca utječe se na likvidnosti ekonomije, pa tako i na količinu kapitala koji se investira na burzu. Seminar će objasniti kako centralne banke provode monetarnu politiku, kako investitori interpretiraju te odluke i kako se investitor treba pozicionirati s obzirom na trenutnu monetarnu politiku i svoje strategije.  

I još mnogo toga...

SEMINAR JE NAMIJENJEN?

Seminar je namijenjen osobama koje žele razumjeti odnosa centralne banke, kamatnih stopa i kretanja na financijskom tržištu. Seminar je namijenjen individualnim investitorima kao i zaposlenicima institucionalnih investitora bez obzira na to jesu li su kratkoročni traderi ili dugoročni investitori. Za pohađanje seminara nije potrebno posebno predznanje.

Predavači na seminaru su:

Neven Vidaković ima 20 godina iskustva u trgovanju financijskim derivatima. Radio je kao broker financijskim derivatima u Clevelandu i trader obveznicama u Chicagu. Ima bogato iskustvo u bankarstvu na poslovima upravljanja bilancom banke. Profesor je visoke škole u trajnom zvanju, docent na Ekonomskom fakultetu u Mariboru. Autor je knjiga s područja monetarne politike, bankarstva i tržišta kapitala. Trenutno radi kao poslovni savjetnik i upravlja vlastitim portfeljem. 

Kao komentator i moderator sudjelovati će Ivan Stojanović, voditelj brokerskog ureda za platformu OptimTrader investicijske kompanije CM-Equity AG. Na financijskom tržištu trguje od 2009. godine koristeći principe fundamentalne analize u odabiru vrijednosnica i tehničke analize za ulazak/izlazak iz pozicije. Od 2015. godine Ivan je fokusiran na investiranje na američkom tržištu kapitala trgujući dionicama na swing i long principima. Često koristi opcijske strategije radi zaštite portfelja od rizika i povećanja prinosa. Licencirani je broker i investicijski savjetnik. Dosad održao preko 200 radionica i seminara na temu investiranja.

Vrijeme održavanje seminara je 27. ožujka 2023. u terminu od 18.00-21.00 sati. Iako radimo on-line preko zoom.us platforme, broj mjesta po grupi je ograničen kako bi se ostvarila optimalna interakcija i komunikacija.

Vidimo se uskoro na radionicama o investiranju gdje gram prakse vrijedi više od 1000 grama teorije!

Podijeli događaj: