Kako AI mijenja svijet? Osnove AI tehnologije I upotreba ChatGPTa

Kako AI mijenja svijet? Osnove AI tehnologije I upotreba ChatGPTa

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za Kako AI mijenja svijet? Osnove AI tehnologije I upotreba ChatGPTa, 11.05.2023.

Sadržaj webinara:

Trajanje: 2h (1.5 h predavanja + 30 min diskusija)

Vrste i definicije AIa.

Trendovi i budućnost AI tehnologije.

Važnost za društvo i svakog pojedinca.

Trenutno popularni AI alati.

Uvod u ChatGPT

Smjernice za korištenje ChatGPT-a

Početak korištenja ChatGPT-a

Primjena ChatGPT-a u marketingu, poduzetništvu, managementu, financijama, korisničkoj službi itd.

Predavači:

Aco Momčilović (Co-Director of Global AI Ethics Institute)

Vedran Antoljak (stručnjak za digitalnu transformaciju i primjenu AI alata u poslovanju)

Podijeli događaj: