CRISTIAN VARELA at Crkva Club

CRISTIAN VARELA at Crkva Club

location-iconKlub Crkva, Rijeka

CRISTIAN VARELA at Crkva Club

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za CRISTIAN VARELA at Crkva Club, 28.10.2023. - 29.10.2023. u Klub Crkva, Rijeka

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 𝐕𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 𝐚𝐭 𝐂𝐫𝐤𝐯𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐛 ▲

𝐔 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐭𝐮, 𝟐𝟖.𝟏𝟎., nam u 𝐑𝐢𝐣𝐞𝐤𝐮 dolazi š𝐩𝐚𝐧𝐣𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐤𝐫𝐚𝐥𝐣 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐚, 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 𝐕𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀 !

𝐉𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐨𝐝 𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢𝐫𝐚 š𝐩𝐚𝐧𝐣𝐨𝐥𝐬𝐤𝐞 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐞, 𝐕𝐚𝐫𝐞𝐥𝐚 𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐨 𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐭𝐥𝐣𝐞ć𝐚, a kultni je status, osim ogromnim talentom za deckovima, stekao kao vlasnik uvijek aktualnih 𝐥𝐚𝐛𝐞𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐭𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐂𝐨𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬.

Tijekom ovih 30 godina, 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐕𝐚𝐫𝐞𝐥𝐚 𝐣𝐞 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚đ𝐞𝐧 𝐬 𝐯𝐢š𝐞 𝐨𝐝 𝟒𝟎 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐨𝐝 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐯𝐧𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐣𝐚 𝐠𝐥𝐚𝐳𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐣𝐞. U Španjolskoj je dobio desetke nagrada koje ga označavaju 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣𝐢𝐦 𝐃𝐉-𝐞𝐦 𝐳𝐞𝐦𝐥𝐣𝐞.

Dobio je i nagradu 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐉 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐳𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣𝐞𝐠 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 𝐃𝐉-𝐚 𝟐𝟎𝟎𝟕. 𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟑., te on 𝐤𝐚𝐨 𝐣𝐞𝐝𝐢𝐧𝐢 š𝐩𝐚𝐧𝐣𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐮𝐦𝐣𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐨 𝐭𝐞 𝐩𝐨č𝐚𝐬𝐭𝐢, 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫𝐨𝐦 š𝐩𝐚𝐧𝐣𝐨𝐥𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐚, 𝐮𝐦𝐣𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐦 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐦 𝐬𝐯𝐣𝐞𝐭𝐥𝐨𝐦 𝐨𝐛𝐚𝐬𝐣𝐚𝐯𝐚 𝐬𝐯𝐚𝐤𝐢 𝐤𝐮𝐭𝐚𝐤 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚.

Uz uvijek prebukirani raspored svirki, Varela se trudi istraživati nove granice svojih interesa i mogućnosti, pa se 𝐨𝐬𝐢𝐦 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦 𝐛𝐚𝐯𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐜𝐢𝐣𝐨𝐦 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐬𝐤𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐳𝐛𝐞, a jedan je simfonijski album snimio i u 𝐥𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐬𝐤𝐨𝐦 𝐀𝐛𝐛𝐞𝐲 𝐑𝐨𝐚𝐝𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐮.

Svojom karizmom 𝐳𝐚𝐬𝐥𝐮ž𝐢𝐨 𝐣𝐞 𝐛𝐞𝐳𝐮𝐯𝐣𝐞𝐭𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐝𝐫š𝐤𝐮 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐱𝐚, legende techno scene koji je na njega 𝐫𝐚č𝐮𝐧𝐚𝐨 𝐢𝐳 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐮 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐮 𝐧𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐦 𝐠𝐥𝐚𝐯𝐧𝐢𝐦 𝐝𝐨𝐠𝐚đ𝐚𝐧𝐣𝐢𝐦𝐚.

𝐍𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐚𝐨 𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐯𝐚ž𝐧𝐢𝐣𝐢𝐦 𝐬𝐯𝐣𝐞𝐭𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚 kao što su 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐚𝐦𝐢, 𝐀𝐰𝐚𝐤𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬, 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐄𝐱𝐢𝐭, 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 𝐢 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬, 𝐢𝐳𝐦𝐞đ𝐮 𝐦𝐧𝐨𝐠𝐢𝐡 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢𝐡.
Mediji diljem svijeta konstantno obraćaju pozornost na njegovu glazbu, njegove setove i njegove projekte. Zato se 𝐧𝐣𝐞𝐠𝐨𝐯 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐞𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐚 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐚 𝐮 𝟑𝟎 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢č𝐢𝐭𝐢𝐡 𝐳𝐞𝐦𝐚𝐥𝐣𝐚.

Uz vodeće ime na line-upu, stage će pripasti i 𝐝𝐨𝐦𝐚ć𝐢𝐦 𝐬𝐧𝐚𝐠𝐚𝐦𝐚, 𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐄𝐇𝐋𝐈𝐊, 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐛𝟐𝐛 𝐊𝐀𝐉𝐅𝐀 & 𝐒𝐏𝐋𝐈𝐅𝐅𝐘 𝐃

𝐑𝐞𝐳𝐞𝐫𝐯𝐢𝐫𝐚𝐣𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐤𝐞𝐧𝐝 𝟐𝟖.𝟏𝟎.! 𝐕𝐢𝐝𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐮 𝐂𝐫𝐤𝐯𝐢!


𝐏𝐀𝐗. 𝐀𝐌𝐎𝐑. 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀𝐒. 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐔𝐒.


◮ 𝐈𝐍𝐅𝐎:
DATUM / DATE: 28.10.2023.
DAN / DAY: Subota / Saturday
VRIJEME / TIME: 22:00 - 06:00
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🎟️𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒
Online pre sale, 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐢𝐨.𝐡𝐫:

𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐄𝐀𝐑𝐋𝐘 𝐁𝐈𝐑𝐃 (𝟏𝟕.𝟎𝟖.-𝟏𝟓.𝟎𝟗.) - 𝟗,𝟎𝟎 € (Samo 100kom)

𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈𝐎 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://www.entrio.hr/event/cristian-varela-at-crkva-club-15013

𝐏𝐑𝐄𝐓𝐏𝐑𝐎𝐃𝐀𝐉𝐍𝐀 𝐌𝐉𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐔 𝐑𝐈𝐉𝐄𝐂𝐈:
The Beertija - Rijeka
Dallas Music Shop Rijeka
TISAK Rijeka KORZO
Ghetaldus - TCR
Ghetaldus - ZTC Rijeka
Ghetaldus - Opatija
New Sound - Matulji

𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐓𝐏𝐑𝐎𝐃𝐀𝐉𝐍𝐀 𝐌𝐉𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐔 𝐇𝐑𝐕𝐀𝐓𝐒𝐊𝐎𝐉:
https://www.entrio.hr/outlets

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔊𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩:
🎧 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 𝐕𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀, Black Codes Experiments (ESP)
http://www.cristianvarela.com
https://www.facebook.com/cristianvareladj
https://www.instagram.com/cristianvareladj
https://soundcloud.com/cristianvarela

🎧 𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐄𝐇𝐋𝐈𝐊, Artnote
https://www.facebook.com/sandro.stehlik
https://www.instagram.com/sandrostehlik/
https://soundcloud.com/sandro-stehlik

🎧 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐛𝟐𝐛 𝐊𝐀𝐉𝐅𝐀, EKG
Kajfa - instagram.com/marko.kajfes
https://www.youtube.com/watch?v=80gKu6s9DZM
Editor - instagram.com/editor.rar
https://www.youtube.com/watch?v=ELH70xO-0xk

🎧 𝐒𝐏𝐋𝐈𝐅𝐅𝐘 𝐃, BeatPoiNt

 

𝐌𝐈 𝐒𝐌𝐎 𝐂𝐑𝐊𝐕𝐀
https://www.facebook.com/mi.smo.crkva
https://www.instagram.com/crkva_rijeka/


𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐈 𝐑𝐄𝐙𝐄𝐑𝐕𝐀𝐂𝐈𝐉𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐋𝐎𝐕𝐀:
📞 +385 97 6200 046
📧 [email protected]
https://www.crkva.club

Podijeli događaj: