Brainhack Zagreb 2019

Brainhack Zagreb 2019

location-iconAgencija Five, Zagreb

O događaju

Prijava odnosno registracija za Brainhack Zagreb 2019, 16.11.2019. - 17.11.2019. u Agencija Five, Zagreb

Brainhack Zagreb 2019 dio je globalne inicijative organizacije niza hackatona u području neuroznanosti koji se istovremeno održavaju u gradovima diljem svijeta. Cilj ovog dvodnevnog hackatona je upoznati izazove u neuroznanosti, susresti znanstvenike različitih pozadina te predstavljanje i rad na zanimljivim i stvarnim projektima vezanih uz neuroznanost.

Znanstveni odbor odabrat će projekte koje pojedinci ili manje grupe prijave na službenoj stranici. Odabrani projekti bit će predstavljeni prvog dana, a sudionici će moći odabrati njima zanimljive projekte, na kojima imaju prilike pridonijeti svojim znanjem ali i steći nove vještine radeći u timu. Projekti uključuju korištenje suvremenih metoda i alata za obradu, analizu i vizualizaciju raznovrsnih skupova podataka od snimki mozga različitih modaliteta (MRI, EEG, histologija) do strukturiranih izvedenih informacija.

Hackaton je smješten u prostorijama agencije FIVE, ne uključuje dugotrajne govore niti formalni pristup, a uključuje doručak, kavu i ručak kroz oba dana hackanja :)

Više informacija na službenim stranicama:
Brainhack Zagreb https://brainhackzg.github.io/
Brainhack Global brainhack.org

=================

Brainhack Zagreb 2019 is part of a global initiative of hackatons that are being held simultaneously in cities around the world. The goal of this two-day hackaton is to face challenges in neuroscience, meet scientists of different backgrounds, and to present and work on interesting and realistic projects related to neuroscience.

The Scientific Committee will select projects that individuals or smaller groups will have applied through the official website. Selected projects will be presented on the first day, enabling participants to choose projects which interest them, and have the opportunity to contribute with their knowledge and acquire new skills by working in a team. The projects include the use of modern methods and tools for processing, analyzing and visualizing a variety of data sets from brain recordings of different modes (MRI, EEG, histology) to structured derived data.

The hackaton is located at FIVE, does not include lengthy talks or formal approach, but does include breakfast, coffee, and lunch through both days of hacking! :)

More info on official sites:
Brainhack Zagreb https://brainhackzg.github.io/
Brainhack Global brainhack.org

Podijeli događaj: