90s ARE BACK Festival @ KATRAN Zagreb // 8 DJs // 4 dance floors

90s ARE BACK Festival @ KATRAN Zagreb // 8 DJs // 4 dance floors

location-iconKatran, Zagreb

90s ARE BACK Festival @ KATRAN Zagreb // 8 DJs // 4 dance floors

O događaju

Kupi karte odnosno ulaznice za 90s ARE BACK Festival @ KATRAN Zagreb // 8 DJs // 4 dance floors, 10.05.2024. - 11.05.2024. u Katran, Zagreb

𝐏𝐨𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐣𝐞 𝐕𝐫𝐢𝐣𝐞𝐦𝐞 𝐳𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣𝐢 𝟗𝟎𝐬 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐬𝐞 𝐨𝐝𝐫ž𝐚𝐯𝐚 𝐧𝐚 𝟒 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢č𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐥𝐞𝐬𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐣𝐚 𝐝𝐨𝐤 𝐦𝐮𝐳𝐢𝐤𝐮 𝐛𝐢𝐫𝐚 𝟖 𝐯𝐫𝐡𝐮𝐧𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐃𝐉𝐚.
𝐊𝐚𝐨 𝐢 𝐮𝐯𝐢𝐣𝐞𝐤 𝐳𝐚 𝐦𝐮𝐳𝐢𝐤𝐮 𝐧𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞, 𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐚 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐞𝐦𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐳𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐮 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐣𝐞𝐫 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯 𝐣𝐞 𝐛𝐫𝐨𝐣 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐠𝐨 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢č𝐞𝐧. 𝐊𝐮𝐩𝐢 𝐣𝐮 𝐫𝐚𝐧𝐢𝐣𝐞 𝐣𝐞𝐫 𝐜𝐢𝐣𝐞𝐧𝐚 ć𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐚𝐤𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐛𝐥𝐢ž𝐚𝐯𝐚.
𝐔𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐮 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐮𝐩𝐧𝐞 𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐢 𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐮 𝐮 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐢𝐤𝐨 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐣𝐚. 𝐒𝐯𝐚𝐤𝐚 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐣𝐚 𝐣𝐞 𝐤𝐨𝐥𝐢č𝐢𝐧𝐬𝐤𝐢 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢č𝐞𝐧𝐚 𝐭𝐞 𝐤𝐚𝐤𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐛𝐥𝐢ž𝐚𝐯𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐨 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐢 𝐜𝐢𝐣𝐞𝐧𝐚 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐞. 𝐊𝐮𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐧𝐚 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐞𝐦𝐞 𝐣𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐝 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐮 𝐛𝐢𝐭𝐢 ć𝐞 𝐤𝐚𝐬𝐧𝐨.

Ovaj program bilo bi jako teško organizirati bez našeg sponzora SIERRA TEQUILLA

koj vas časti sa cugom, a i još ponekim iznenađenjem na dan eventa!
_________________________________________
𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐅𝐋𝐎𝐎𝐑𝐒:
𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝐍𝐨.𝟏 - 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇
𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝐍𝐨.𝟐 - 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 - 𝐏𝐎𝐏 // 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝟗𝟎𝐬 𝐯𝐬. 𝟐𝟎𝟎𝟎
𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝐍𝐨.𝟑 - 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜
𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝐍𝐨.𝟒 - RNB - HiP Hop 
_________________________________________
𝐃𝐨 𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐮 𝐬𝐯𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐞 𝐩𝐨č𝐞𝐭𝐤𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐚.
𝐙𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐦𝐨𝐣 𝐤𝐚𝐥𝐤𝐮𝐥𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐮𝐠𝐫𝐚𝐛𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐮 𝐮𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐬𝐯𝐞 𝐨𝐝𝐥𝐞𝐩𝐫š𝐚𝐣𝐮.
_________________________________________
𝐎𝐯𝐚𝐣 𝐝𝐨𝐠𝐚đ𝐚𝐣 𝐛𝐢𝐥𝐨 𝐣𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐨 𝐥𝐚𝐤š𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐮𝐳 𝐩𝐨𝐦𝐨ć 𝐧𝐚š𝐢𝐡 𝐯𝐣𝐞𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐓𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐢 𝐆𝟑 𝐒𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐬.
_________________________________________
𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 / 𝐔𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐞
𝐅𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 / 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 / 𝐕𝐢𝐏
𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚𝐠𝐫𝐞𝐛@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
𝐀𝐠𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭 𝟏𝟖+
______________________________________
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:
𝐊𝐀𝐓𝐑𝐀𝐍
𝐑𝐚𝐝𝐧𝐢č𝐤𝐚 𝐂𝐞𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟕, 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐙𝐚𝐠𝐫𝐞𝐛
𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐩𝐬 LOKACIJA NA KARTI

Podijeli događaj: