6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Pravo intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", Hotel International, GRAND SALON, Zagreb | Od 18.10.2019. do 19.10.2019. | Entrio.hr
6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Pravo intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije"

Hotel International, GRAND SALON, Zagreb

O događaju

Prijava odn. registracija za 6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Pravo intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije", 18.10.2019. u Hotel International, GRAND SALON, Zagreb

Program (Privremeni)