6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Pravo intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije"

Hotel International, GRAND SALON, Zagreb