Pogoji poslovanja

Povzetek:

Z uporabo sistema se strinjate z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi tega dokumenta, ki se šteje kot pogodba med organizatorjem in Entrio.

1 Splošni pogoji poslovanja z Organizatorjem

Z ustvarjanjem dogodkov v sistemu Entrio organizator izjavlja, da razume in sprejema Entrio splošne pogoje uporabe, Entrio pogoje za organizatorja in tudi Izjavo o zaščiti podatkov.

Podjetje Entrio v imenu organizatorja proda vstopnico tretjim osebam za dogodke, ki so vneseni v sistem Entria, za katerega ima organizator pravico prodati vstopnice.

Organizator je odgovoren za podatke, ki so vneseni v sistem Entrio. Z vnosom v sistem Entria organizator postane lastnik dogodka in izdajatelj vstopnic za vstop v sistem Entrio.

Organizator se zaveže, da bo pogodbeni izdelek / storitev dostavil na najboljši možen način ob upoštevanju standardov kakovosti na enak način ali več kot tiste, ki se uporabljajo v svojih rednih poslih z odjemalci.

Organizator je odgovoren za vse terjatve, obveznosti in stroške, ki jih imajo kupci in za vsa vračila, ki se zgodijo v primeru nastale škode na strani organizatorja.

Za vsa morebitna vprašanja, povezana z dostavo ali pomanjkljivostjo izdelkov / storitev, ki jih organizator zagotovi zagotavlja izključno odgovornost organizatorja.

Organizator je odgovoren za vse naloge in obveznosti, ki se nanašajo na končno ceno vstopnice.

Organizator je odgovoren za program dogodkov in je odgovoren za pogoje in pravila na mestu dogodka kakor tudi kakršnokoli poškodbo, bolezen, škodo, povzročeno v celoti ali deloma s strani organizatorja.

Povzetek:

Podjetje Entrio zbira sredstva za prodajo vstopnic na podlagi tedenskih izračunih. To je tisto, kar nam vzame veliko časa.

2 Izplačilo prihodkov organizatorju

Entrio je dolžan organizatorju plačati prihodek od prodanih vstopnic, minus provizijo za posrednika in drugih stroškov, v desetih (10) delovnih dneh od konca dogodka, če ni bil dogovorjen drugi rok. Plačila bodo izplačana pod pogoji, da je dogodek izveden, na račun in podatke, ki jih organizator vnese v organizacijo prireditve.

S plačilom denarja na račun organizatorja se šteje, da je podjetje Entrio uspešno zaključilo svoj del pogodbe.

Razen če ni drugače dogovorjeno, Entrio zaračuna organizatorju plačilo v višini:

 • 8.5% + 0.00 EUR - za vstopnice dražje od 5.00 EUR
 • 0% + 0.50 EUR - za vstopnice od 5.00 EUR ali cenejše.

Entrio končnim kupcem vstopnic zaračuna provizijo za izdajo vstopnic v višini

 • 1.00 EUR (vključno s PDV) za vstopnice, cenejše od 20.00 EUR.
 • 1.50 EUR (vključno s PDV) za vstopnice, ki stanejo 20.00 EUR in več.

za vsako izdano vstopnico.

Navedeni zneski provizije se izračunajo na bruto, ceno vstopnice, in zato se končni znesek provizije poveča za 25% PDV.

Povzetek:

Ni se še zgodilo ampak imej v mislih...

3 Vračilo denarja

Organizator se zaveda tveganja plačevanja z določenimi načini plačila (debetne in kreditne kartice) in, da lahko banke umaknejo ali prekličejo plačilo.

Organizator nosi to tveganje popolnoma sam. Če banka zavrne plačilo zatem, ko je Entrio organizatorju izplačal denar je znesek odpovedanih plačil zaračuna organizatorju.

Povzetek:

Kaj storiti, če pride do odpovedi dogodka?

4 Odpoved ali sprememba datuma dogodka

Organizator se strinja, da vsi prihodki, ki jih je podjetje Entrio pobralo od prodaje vstopnic, pripada kupcem vstopnic za vnešeni dogodek.

V primeru odpovedi ali bistvene spremembe kot je (datum, čas, lokacija ali drugi pomembni podatki) v povezavi z dogodkom za katerega se prodajajo vstopnice ali so že bile prodane je organizator primoran takoj obvestiti Entrio in kupce zgoraj omenjenih vstopnic.

Povzetek

Evropska splošna deklaracija o človekovih pravicah (GDPR)

5. Evropska splošna deklaracija o človekovih pravicah (GDPR)

Organizator je kot izvršitelj uporabe in obdelave osebnih podatkov, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, ki ga Entrio posreduje kot upravljavec za obdelavo osebnih podatkov, in je kot tak podvržen določbam člena 28. Od splošne uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov.

Organizator se še posebej zavzema za naslednje:
 • Organizator se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki jih sistem Entrio posreduje kot podatkovni procesor, ravnal odgovorno, skrbno in izključno v skladu z evropskim splošnim aktom o varstvu podatkov (GDPR).
 • Organizator se zavezuje, da bo zbiral le dodatne informacije o strankah, ki se lahko obdelujejo v obsegu, ki je potreben za izvedbo namena (nakup vstopnic) - in vse, kar je povezano ali se lahko poveže z njim - velikost, naslov ali območje prebivanja, spol, prehrambne preference in podobno.
 • Če so zbrane posebne kategorije podatkov, jih je treba zbirati prostovoljno in z izrecnimi uporabniškimi pravicami in dovoljenjem za posebne kategorije.
 • Organizator ne bo nikoli uporabil sistema prodajnih vstopnic za otroke do 16. leta starosti. Otrokom, mlajšim od 16 let, je strogo prepovedano uporabljati sistem Entrio.
 • Če želi organizator zbrati e-poštne naslove strank za poznejše trženje, na primer pošiljanje novic. Organizator je dolžan od kupca v ta namen dobiti izrecno pooblastilo za e-pošto. Dovoljenje se lahko doda v nakupni postopek z uporabo poljubnega polja "potrditveno polje", ki se na primer imenuje, "Želim prejemati elektronsko glasilo iz organizatorja z najnovejšimi dogodki" .
  Otrokom, mlajšim od 16 let, je strogo prepovedano uporabljati sistem Entrio.
 • Za uskladitev z GDPR je zaželeno, da je organizator na internetu objavil svojo Izjavo o varstvu podatkov, ki se lahko nato vključi v dogodek Entrio kot dodatno polje vrste "Checkbox", ki se imenuje, na primer, "Strinjam se z Organizatorjevo izjavo o varstvu podatkov in jo sprejemam."
 • Za obdelavo informacij, ki jih organizator dogodka zahteva za organizacijo, je on edini odgovoren.
 • Neupoštevanje pogodbe ali tega pravilnika pomeni obveznost prijave kršitve osebnih podatkov, na Nacionalni regulativni organ (AZOP) s strani Entria.