Ariana Vela: Javna nabava

Ariana Vela: Javna nabava

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb

O dogodku

Ariana Vela: Javna nabava

Cilj predavanja iz područja javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu u pripremi i provedbi postupaka javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).
Sadržaj predavanja:
• Pojam i ciljevi javne nabave
• Osnovna načela javne nabave
• Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
• Plan nabave, predmet nabave i procijenjena vrijednost nabave
• Slučajevi u kojima se primjenjuje opći akt i slučajevi u kojima se primjenjuje ZJN 2016
• Razlika između javnih i sektorskih naručitelja
• Što su: EOJN i TED
• Osnovna dokumentacija postupka JN
• Postupci javne nabave
• Dokumentacija o nabavi
• Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti
• Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
• Kriterij za odabir ponude
• Opće odredbe o ponudi
• Otvaranje ponuda
• Zaprimanje ponuda i upisnici
• Zapisnik o otvaranju ponuda
• Pregled i ocjena ponuda i Dodjela ugovora
• Izmjena ugovora
• Pravna zaštita (žalba)