Entrio

Uskočki boj za Klis 2018.

Uskočki boj za Klis 2018.

tvrđava klis, Klis

O događaju

27. i 28. srpnja 2018. Kliški uskoci ponovno brane Tvrđavu Klis od osmanskih napada. Uskočki boj za Klis sadržajnim programom i mnoštvom sudionika poziva sve zaljubljenike u oživljenu povijest i one koji će to tek postati na Tvrđavu Klis i Trg Mejdan. Pripremite se na tešku topovsku paljbu, pucnjeve iz kubura, zveket mačeva i borbu do samog kraja jer pred nama je povijesno-scenski spektakl kakav možete doživjeti jedino unutar zidina slavne kliške tvrđave. 

https://www.facebook.com/events/201096300569742/

Ulaznice se kupuju za uprizorenje povijesne bitke unutar same Tvrđave Klis (subota 28. srpnja, 21 sat), a ostali program koji se odvija podno tvrđave (na Trgu Mejdan) se ne naplaćuje. Ulaznice kupljene online možete preuzeti u subotu 28. srpnja do početka uprizorenja povijesne bitke (21 sat) na info pultu na Trgu Mejdan.

Povijesno-scenski spektakl "Uskočki boj za Klis" je međunarodna manifestacija koju organizira Povijesna postojba Kliški uskoci. Dvodnevni spektakl oživljene povijesti u kojem sudjeluje preko 300 članova povijesnih postrojbi i viteških skupina iz cijele Hrvatske i Europe, vraća posjetitelje u srednji vijek i doba obrane Klisa od Osmanlija.

Uskočki boj oživljava srednjovjekovnu i renesansnu povijest raznim kulturnim, glazbenim, zabavnim i scenskim nastupima. Viteški turnir u streličarstvu i mačevanju, žongliranje s vatrom, arhaični pučki napjevi, zvuci dipli, gajdi, bubnjeva i gusli uživo, orijentalna glazba s programima trbušnih plesačica, tabori postavljeni u sjevernom podnožju tvrđave s prikazom života ratnika u srednjem vijeku, različite škole i radionice... Sve to u arhaičnom ambijentu sajma starih obrta i zanata, izvornih jela i pića, autentičnih rukotvorina, autohtonih suvenira i ostalih proizvoda mediteranskog podneblja, s brojnim okupljenim izlagačima iz Dalmacije i cijele Hrvatske.

Središnji dogadaj je rekonstrukcija povijesne bitke između uskoka i osmanlijske vojske iz 1532. U doba kada u zapadnoj Europi cvate renesansa i istovremeno strah od moćne osmanlijske vojske koja je u to vrijeme nezaustavljivo napredovala u osvajanju Europe, Klis i njegovi branitelji uskoci krvarili su za dobrobit cijele Europe i bili prva crta obrane. Bitku iz tog junačkog razdoblja kliške povijesti prikazuju obučeni i istrenirani članovi povijesnih postrojbi i viteških skupina iz raznih krajeva Hrvatske, Slovačke, Slovenije, BiH i Češke. Scene opsade, navale, pregovora, osvajanja, obrane, probijanja, pojedinačnih i skupnih borbi mačevima, kopljima, buzdovanima, nadžacima uz pucanje iz topova, pušaka, kubura...

The historical spectacle "The Uskoks' battle for Klis" is an international event organized by the Historical unit "Kliški uskoci". The two-day spectacle of re-enactment history involving over 300 members of historical units and knights from all over Croatia and Europe brings visitors back to the Middle Ages and the era of defense of Klis from the Ottoman Empire.

https://www.facebook.com/events/201096300569742/

Tickets are purchased for the historic battle of Klis Fortress (Saturday 28 July, 9 pm), while the other program that takes place at the foothills of the Fortress (Mejdan Square) is not charged. Tickets purchased online can be obtained on Saturday July 28 before the beginning of a historic battle (9 pm) at the info desk at Mejdan Square.

The Uskoks' battle for Klis revives medieval and renaissance history with various cultural, musical, entertainment and stage performances. Medieval archery and sword tournament, fire juggling, archaic folk songs, tambourines, bagpipes, drums and fiddles playing live, oriental music with belly dancers, knight camps set in the northern foothills of the fortress, depicting warriors' life in the Middle Ages, various schools and workshops... All this in the archaic ambience of the old trades and crafts fair, domestic dishes and drinks, authentic handicrafts, autochthonous souvenirs and other Mediterranean products, with numerous exhibitors from Dalmatia and Croatia.

The central event is the re-enactment of the historical battle between the Uskoks and the Ottoman Army of 1532. At a time when the Renaissance blossom in western Europe and at the same time fear of the mighty Ottoman army that had steadily advanced in conquering Europe, Klis and his defenders Uskoks bled for the benefit of the whole of Europe and became the first line of defense. The battle from this heroic period of history is re-enacted by trained members of historical units and knights from various parts of Croatia, Slovakia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina and the Czech Republic. Scenes of siege, invasion, negotiation, conquest, defense, punctuation, individual and collective battles with swords, spears, maces, axes, along with firing cannons, rifles, firelocks...