Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi

Datum će biti naknadno najavljen

do početka

Preuzmi ulaznicu na vrijeme!

Ukoliko si se već prijavio za ovaj virtualni događaj - priključi se ovdje

Ulaznice / usluge / proizvodi Cijena Količina
Biootpad - obveze, mogućnosti i trendovi by UniCompoST

Organizator je umjesto tebe platio Naknadu za izdavanje ulaznice

129.00 kn
(17,12 EUR)
Seminar obuhvaća područje gospodarenja biootpadom iz obe perspektive - stanovništva kao korisnika u sustavu gospodarenja otpadom te poslovnih subjekata koje djeluju u sektoru gospodarenja biootpadom.
Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Seminar se održava na Zoom platformi, a polaznici će dan prije zaprimiti poveznicu za pristup seminaru.
Osnovica: 0.00 kn
  (0.00 EUR)
Popust: 0.00 kn
  (0.00 EUR )
Ulaznice: 0.00 kn
(0.00 EUR )
x Naknada : 0.00 kn
(0.00 EUR )
Ukupno:
0.00 kn
(0 EUR)
Osnovica: 0.00 kn
  (0.00 EUR)
Popust: 0.00 kn
  (0.00 EUR )
Ulaznice: 0.00 kn
(0.00 EUR )
x Naknada : 0.00 kn
(0.00 EUR )
Ukupno: 0.00 kn
(0 EUR)

Načini plaćanja:

  • Kartično plaćanje

O događaju

Prijava odn. registracija za Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi, 15.12.2022.

Seminar obuhvaća područje gospodarenja biootpadom iz obe perspektive - stanovništva kao korisnika u sustavu gospodarenja otpadom te poslovnih subjekata koje djeluju u sektoru gospodarenja biootpadom.

Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Sadržaj seminara:

  1. Biootpad - izvori nastanka, svojstva i utjecaj na okoliš
  2. Pregled zakonskih obveza u gospodarenju biootpadom
  3. Gospodarenje biootpadom i tehnologije obrade
  4. Trendovi i prakse iz industrije

Seminar je namijenjen individualcima koje detaljnije zanima gospodarenje biootpadom, neovisno o tome rade li u sektoru gospodarenja otpadom ili su samo korisnici usluga u navedenom sektoru.

Seminar se održava putem Zoom platforme te će svi polaznici dobiti poveznicu za pristup seminaru dan prije održavanja.

Po završetku seminara polaznici će zaprimiti e-book sa materijalima obuhvaćenima seminarom i potvrdu o sudjelovanju.