Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja...

Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja...

Online, Zagreb

O događaju

Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Program cjeloživotnog obrazovanja

Godišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Naziv aktivnosti: Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja za prikupljanje prostornih podataka

Kratki opis: Razvoj računala, računalnih algoritama te minijaturizacija senzora dovela je do velikog razvoja fotogrametrije i daljinski istraživanja u posljednjem desetljeću. U sklopu predavanja dati će se kompletan pregled novih tehnologija i metoda iz područja fotogrametrije i daljinskih istraživanja pogodnih za prikupljanje prostornih podataka u geodeziji i geoinformatici. Poseban osvrt biti će dan na upotrebi novih tehnologija za potrebe brzog mapiranja potresom pogođenog područja.

Oblik aktivnosti: predavanje

Izvođač aktivnosti: doc. dr. sc. Mateo Gašparović, dipl. ing. geod.

Područje stručnog usavršavanja: 2-5-4

Broj akademskih sati: 4

Mjesto održavanja: Adobe Connect online platforma