Entrio

Moje profesionalno putovanje - Katica Hauptfeld & Tamara Maćašović

Moje profesionalno putovanje - Katica Hauptfeld & Tamara Maćašović

Green Gold - Kongresni centar Forum, Zagreb

O događaju

Predavanje u organizaciji MBA Croatia ovoga puta odžat će se kao dualno predavanje iskusnih i uspješnih poduzetnica; gospođe Katarine Hauptfeld i gospođe Tamare Maćašović.

Svaka predavačica će nam prenijeti priču o svom poslovnom putu i uspjehu, govoreći i o preprekama te kako su ih uspješno zaobilazile i preskale.

O povijest nastanka turističke agencije Katarina line predavat će nam gospođa Katica Hauptfeld, osnivačica i vlasnica kompanije.

Predavanje gđe. Hauptfeld odnosti će se na iznošenje raznih iskustava tijekom uspješnog rada zadnjih 26 godina. Uspješan primjer kako se uz upornost i bez odustajanja u predanom radu može iz početaka stvoriti uspješno poduzeće.

O Katarini Hauptfeld:
1992. otvara svoju vlastitu agenciju "Katarina Line", te uz standardni hotelski smještaj počinje organizirati i krstarenja, počevši sa brodom "Gusar", nakon čega se fokusira na krstarenja na Jadranu, da bi u godinama koje slijede postupno povećavala flotu na račun odličnog odaziva gostiju. Agencija postupno raste zahvaljujući predanom radu vlasnice, njene obitelji i zaposlenika. Agencija Katarina Line je 2017. godinu dočekala sa flotom od 52 broda u 6 kategorija i sa više od 45 zaposlenih, koji se podjednako bave krstarenjima na Jadranu, smještajem i turama na kopnu, odnosno dovode preko 100.000 stranih gostiju u Hrvatsku godišnje. Zahvaljujući predanom radu i viziji direktorice Katice Hauptfeld, Katarina line je oduvijek stabilna i financijski neovisna tvrtka.

Predavanje gospođe Tamare Maćašović je zamišljeno kao kratak pregled životnog i profesionalnog puta i odluka koje je na tom putu donosila, a koje su je vodile prema onome gdje je sada. Specifično, podijeliti će lekcije koje je naučila na tom putu.

O Tamari Maćašović:
pridružila se PwC-u u Coloradu 1995. godine gdje je radila na poslovima revizije i brojnim IPO projektima za klijente iz 'High Tech' industrije budući da je u to vrijeme taj segment tržišta značajno rastao. U 2000. godini promovirana je na poziciju managera u reviziji te nakon 6 mjeseci rada u Kaliforniji dolazi u Zagreb. Od tada je voditelj projekata revizije i savjetovanja za klijente različitih veličina, sudjeluje na projektima u različitim zemljama unutar mreže PwC-a, a posljednjih se nekoliko godina usredotočila na savjetovanje manjih društva i poslovnih poduhvata u Hrvatskoj.

U 2006. godini promovirana je na poziciju direktora. Uz dugogodišnje iskustvo u revizorskim i računovodstvenim projektima, Tamara Maćašović aktivno sudjeluje na projektima računovodstvenog savjetovanja te projektima vezanim uz rizike informacijskih sustava, te sudjeluje u razvoju novih poslovnih segmenta PwC-a. Uz iscrpno poznavanje međunarodnih i hrvatskih računovodstvenih standarda i propisa, posjeduje i iskustvo u području korporacijskog upravljanja, poslovnih procesa, internih kontrola, održivog poslovanja te procjene rizika.