Kreativna vizualizacija za ostvarenje (ne)mogućeg

Kreativna vizualizacija za ostvarenje (ne)mogućeg

Impact HUB, Trg Nikole Šubića Zrinskog 6, Zagreb 1, Zagreb

O događaju

Sve što možeš zamisliti, možeš i ostvariti ako si u stanju dovoljno dugo zadržati mentalnu sliku i poduzeti akcije koje će tu sliku pretvoriti u stvarnost. Vizualizacija je podloga svakog ostvarenja.

Novi plavi oceani tvog poslovanja nastaju u procesu protoka opuštenih slika u umu koje ono poznato spajaju na nov način i kreiraju moguće nove stvarnosti.

Ispravnim pristupom, koje ćemo vježbati na ovom seminaru, možeš kristalizirati svoj san i pretvoriti ga u proizvod, uslugu ili strategiju kojom otvaraš nove mogućnosti za osnaženje i unaprijeđenje svog poslovanja i svojih životnih okolnosti.

Na ovom seminaru ćeš naučiti:
- kako se uvesti u idealno stanje za provođenje kreativne vizualizacije,
- kako na ispravan način koristiti kreativnu vizualizaciju za otvaranje novih plavih oceana poslovanja,
- kako pretočiti zamišljaje u stvarnost,
- zašto je kreativna vizualizacija ono što čini podlogu naše sadašnje životne i poslovne situacije i kako uz pomoć ispravne mentalne slike napraviti nove korake do ostvarenja ciljeva,
- osnaživanje tvoje životne i poslovne vizije,
- kvalitativno unaprijeđenje poslovnih i osobnih procesa,
- otvaranje novim financijskim mogućnostima,
- kako u praksi koristiti zakone ostvarenja.

Glavna tema ovog seminara je kako kreativnom vizualizacijom unaprijediti svoje poslovanje i životne prilike. Ovo je praktični, radni susret stoga molim sudionike da za seminar pripreme svoju poslovnu ideju ili područje koju žele unaprijediti i vidjeti njeno ostvarenje.

Voditelj: Svemir Vranko, mag. edu. inovator s preko 80 inovacija, društveni poduzetnik, osnivač udruga Eufin (za poslovne edukacije) i Greenergo (za obnovljive izvore energije i ekološki prijevoz). Osobni je i poslovni coach klijenata u Hrvatskoj i USA. Su-osnivač je Integral Living Society-a u San Fransicscu, CA.

Cijena seminara: 149 kuna

Garancija kvalitete sadržaja: Ukoliko unutar jednog mjeseca korištenja metoda naučenih na ovom seminaru ne postignete kvalitativne promjene u poslovanju Eufin daje 100% povrat novca.

Prijave za seminar: eufin.udruga@gmail.com

Kontakt telefon: 091 567 0679