Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem sat. misija

Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem sat. misija

Online, Zagreb

O događaju

Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Program cjeloživotnog obrazovanja

Godišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Naziv aktivnosti: Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem satelitskih misija

Kratki opis: U današnje vrijeme svjedoci smo sve većih vremenskih promjena. Problemi globalnog zatopljenja i podizanja razine mora te sve češća pojava potresa, poplava i požara jedni su od najvećih globalnih problema u području zaštite okoliša. U sklopu predavanja biti će izložena najnovija dostignuća u daljinskim istraživanjima poput novih satelitskih sustava i te novih klasifikacijskih algoritama baziranim na strojnom učenju.

U sklopu radionice sudionici će biti upoznati sa mogućnostima korištenja, obrade i analize širokodostupnihi besplatnih snimaka Copernicus i Landsat programa u svrhu izrade karte pokrova zemljišta. Sve karte i analize promjena u okolišu u sklopu radionice biti će izrađene u programima otvorenog koda (Quantum GIS, GRASS GIS i SAGA GIS) koji su besplatni i dostupni svima. Na taj način stečena znanja sudionici će moći jednostavno primijeniti u svojim budućim potrebama i projektima.

Predavanje i radionica će polaznicima omogućiti nova znanja iz područja daljinskih istraživanja s naglaskom na primjenu navedenih znanja u srodnim strukama. Na ovaj način polaznicima se omogućuje širenje geodetskog poslovanja.

Poseban osvrt biti će dan na praktičnoj upotrebi novih tehnologija za potrebe brzog mapiranja potresom pogođenog područja.

Oblik aktivnosti: predavanje i radionica

Izvođač aktivnosti: doc. dr. sc. Mateo Gašparović, dipl. ing. geod.

Područje stručnog usavršavanja: 5-2-4

Broj akademskih sati: 8

Mjesto odžavanja: Adobe Connect online platforma