Entrio

Jutarnja meditacija

Jutarnja meditacija

Kuća života, Vlaška 81a, Zagreb 10000, Zagreb

O događaju

Jutarnja meditacija

Kala bhavana – the art of being

Kada: 07:30, četvrtak, 13. 09. 2017, a zatim redovito utorkom i četvrtkom u isto vrijeme.

Gdje: Vlaška 81a, Zagreb 10000
(zadnji ulaz desno u dvorištu kad se s desne strane prođeš caffe “U prolazu”, piše Verbasana Yoga)

Za koga: zaposleni koji žele više energije prije posla, svi ostali koji bi htjeli meditirati, ali kad su sami im to teže ide.

Molim prijavu na:
yomad.one.family@gmail.com
ili na tel: 092 3658087
ili Entrio kartom. Hvala.

Započnite dan s laganim stretchingom i osvježavajućom meditacijom koja može potaknuti vašu kreativnost, povećati otpornost na stres, pomoći kod otkrivanja životne svrhe i kod ostvarenja ciljeva.

Poznata kao blagotvorna praksa već tisućama godina u zemljama dalekog Istoka, meditacija je zadnjih desetljeća znanstvenim metodama proučavana na Zapadu i ta su istraživanja pokazala cijeli niz benefita meditacijske prakse poput snižavanje krvnog pritiska, jačanje živčanog sustava i usklađivanje rada moždanih polutki.

“S meditacijom sam počeo u svojoj 15 godini slušajući svake večeri jednu stranu ploče Tubular Bells Mike-a Oldfielda. U to vrijeme sam se susreo s učenjem yoge, budizma i teozofije od tada sam uvrstio meditaciju u svoj životni stil. Za preko sto inovacija, 4 knjige pjesama i nekoliko glazbenih albuma mogu zahvaliti i praksi meditacije koja mi je iznad svega donijela spoznaju da se ispod valova svakodnevnih misli i događanja krije duboki, sretni ocean Života, koji nas hrani i iz kog izviremo. Zaronimo u te dubine zajedno kroz praksu jutarnje meditacije.” Svemir Vranko, voditelj.

Na ovim susretima imat ćemo dva dijela. Možete doći na početak prvog dijela ili na hodajući dio pa se pridružiti u drugom, sjedećem dijelu.

07:30 – 07:55 prvi sjedeći dio
07:55 – 08:05 hodajuća meditacija – mindful walking (u ovom vremenu se može ući na drugi dio)
08:05 – 08:30 drugi sjedeći dio

Ne treba nikakva specijalna odjeća, ali vam lagana odjeća može pomoći da se osjećate ugodnije. Dobro je imati i nešto toplije odjeće ili lagani prekrivač/deku.

Preporučena donacija: 30 kuna

ENG:

Morning meditation

Kala bhavana - the art of being

When: 07:30, Thursday, 14. 09. 2017, then regularly Tuesdays and Thursdays at the same time.

Where: Vlaška 81a, Zagreb 10000
(the last entrance to the right in the yard - Verbasana Yoga)

For whom: Employees who want more energy before work, everyone else who wants to meditate, but when they find hard time to meditate on their own.
.
Please sign up at: yomad.one.family@gmail.com or at tel: 092 3658087

or at the Entrio link: https://www.entrio.hr/event/jutarnja-meditacija-4454

Start a day with a gentle stretching and refreshing meditation that can boost your creativity, increase stress resistance, aid in discovering your life purpose and help achieving goals.

Known as a beneficial practice for thousands of years in far-eastern countries, meditation has been studied in the West over the last decades by scientific methods. These studies have shown that meditation helps lowering blood pressure, strengthens the nervous system and aligns the brain pathways.

"I began with meditation when I was 15 with evening listening to one side of Mike Oldfield's Tubular Bells. At that time I met yoga, Buddhism and theosophy and since then I have included meditation in my lifestyle. For over one hundred innovations, 4 books of songs and several music albums I can also thank the practice of meditation which made me aware that under the waves of everyday thoughts and events lies the deep, happy ocean of Life that feeds us and from which we spring. Let us dive into that ocean together through the practice of morning meditation." Svemir Vranko

We will have two parts on this morning meetings. You can come to the beginning of the first part or come to the mindful walking part to join us in the second, sitting part.

07:30 - 07:55 the first sitting part
07:55 - 08:05 walking meditation - mindful walking (at this time one can enter the second part)
08:05 - 08:30 the second sitting part

Maybe is good to have some warm clothing or a lightweight blanket / blanket.

Recomended donation 30 kuna.

Welcome!