Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija

Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija

Hotel Cornaro, Split

O događaju

1. međunarodnu znanstvenu konferenciju Globalizacija migracija,antiimigrantske stranke i ksenofobija. Utjecaj globalizacije migracija na europska društva i države u 21. stoljeću organizira Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Filozofski fakultet, Sveučilišta u Splitu.

1. međunarodna znanstvena konferencija Globalizacija migracija,antiimigrantske stranke i ksenofobija. Utjecaj globalizacije migracija na europska društva i države u 21. stoljeću obuhvaća četiri tematske cjeline:

I. Globalizacija migracija i globalne migracije

II. Migracije, azil i pitanje sigurnosti na području Europske unije i Jugoistočne Europe (balkanska i mediteranska ruta) u kontekstu društva rizika

III. Fenomen antiimigrantskih stranaka i ksenofobije u EU u 21. stoljeću

IV. Utjecaj globalizacije migracija na hrvatsko društvo i državu u 21. stoljeću

Današnje društvo je izraz druge moderne, a njezine glavne značajke su fenomeni globalizacije i migracije. Oba fenomena zahtijevaju složeni istraživački pristup jer oblikuju svakodnevni život i utječu na transformaciju društava, identiteta i kultura. Upravo zbog tih razloga, ali i zbog nedavnih događaja i izazova s kojima se suočava Europska unija, ovaj projekt ima za cilj dobiti uvid u promjene koje pokreću globalizacija i migracija, posebno u zapadnim društvima obilježenim negativnim demografskim trendovima.

Globalizacija migracija je proces koji se odnosi na migracije u globalno doba na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće. One su samo najnoviji segment u povijesti migracija. U odnosu na globalizaciju migracija, globalne migracije su fenomen koji se odnosi na ljude u pokretu, determiniranim različitim push&pull; faktorima. U okvirima globalnih migracija govorimo o suvremenim migracijskim trendovima, kao što su kriza azila u Europi, porast izbjeglica povijesnih razmjera, povećanje udjela ženskih migranata u ukupnoj migrantskoj populaciji, raskorak u integraciji imigranata, opasnost od terorizma, neprijateljski odnos prema migrantima i tomu slično. U kratkoročnoj perspektivi, Europska unija se nalazi pred nekoliko izazova koji uključuju pitanja globalizacije, demografskih i klimatskih promjena te njihovog utjecaja na migracije, koji će biti tema naše konferencije, ali i teme denacionalizacije, rastućega populizma te jačanja antiimigrantskih stranka kao i jačanje ksenofobije u Europi.

1. međunarodna znanstvena konferencija bit će mjesto za raspravu o utjecaju globalizacije migracija i na hrvatsko društvo i državu u 21. stoljeću, s obzirom na to da je ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala dio globalne migracijske arene.

Smatramo da je znanstveni pristup potreban za izradu politike regulacije, scenarija i migracijskih strategija. Uz to, Hrvatska se suočava s problemom smanjenja ukupne populacije (demografski deficit), zbog neusklađenosti između broja rođenih, smrti i iseljenika. Imajući to na umu, nužno je analizirati demografsku dimenziju globalizacije i njegovo razmišljanje o hrvatskom društvu i državi.