Entrio

E@t Zadar : Food in the digital age

E@t Zadar : Food in the digital age

Arsenal Zadar, Zadar

O događaju

E@T je GLOBALNA KONFERENCIJA O TRENDOVIMA KOJI ĆE OBLIKOVATI BUDUĆNOST HRANE

Cilj konferencije je stvoriti mrežu mladih ljudi koji će stvarati budućnost hrane i svih industrija povezanih s hranom te na jednom mjestu okupiti vodeće opinion makere i influencere koji svojim djelovanjem već danas značajno mijenjaju pogled i odnos medija, korporacija i konzumenata prema hrani.

Konferenciju čine četiri tematski povezane cjeline koje će na konferenciji biti podijeljene po sektorima zanimljivim za sudionike iz pojedine grane prehrambene industrije i povezanih industrija.

Hrana kao posao: restorani budućnosti, maloprodaja budućnosti, pametna pakiranja, e-poslovanje u prehrambenoj industriji, sigurnost i praćenje hrane

Inovacije:  utjecaj umjetne inteligencije na sustav prehrane,  super hrana, pametni senzori i budućnost proizvodnje hrane,  kako će robotika  promijeniti procese obrade hrane?, 3D printeri hrane, blockchain tehnologija u prehrambenoj industriji, big data u prehrani i prehrambenoj industriji, precizna agrokultura: senzori i big dana, bioastronautika, urbane i vertikalne farme

Hrana u kontekstu javnog dobra: otpad u prehrambenoj industriji, klimatske promjene i prehrambeni sustav, Je li GMO nužan za prehranu budućih generacija?, ekonomija dijeljenja hrane

Trendovi: kako generacija millenialsa mijenja prehrambenu industriju, budućnost prehrane i personalizirana prehrana, jesti lokalno ili globalno?

Za detaljne informacije pratite naše web stranice 
www.tasteandtravel.hr