Druga međunarodna bienalna konferencija USZM -a o STOP programu

Druga međunarodna bienalna konferencija USZM -a o STOP programu

Hotel Dubrovnik, Gajeva 2, Zagreb, Zagreb

O događaju

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu mladež 10. prosinca 2018. godine u Zagrebu će održati II Međunarodnu bienalnu konferenciju o Stop programu - Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije u suradnji sa Pravobraniteljicom za djecu, Gradom Zagrebom, Hrabrim telefonom u sklopu projekta AWAY (Alternative Ways to Address Youth) uz podršku Terre des hommes foundation, veleposlanstavima Republike Austrije i SAD-a i UNICEF-om.

Cilj konferencije je okupiti svjetske i europske stručnjake i profesionalce koji će razmijeniti perspektive na području maloljetničkog prava. Promovirati će se alternativni pristup/diverzija u funkciji zaštite zajednice kao pozitivan proces u prevenciji kriminaliteta.

Na konferenciji ćemo se baviti sljedećim pitanjima:

- Svjetski trendovi primjene alternativnog pristupa/ diverzije, zakonodavna rješenja i primjeri dobre prakse za djecu i mlade s problemima u ponašanju

- Potreba primjene alternativnog pristupa/diverzije u različitim stadijima postupka prema djeci i mladima, pokazatelji učinkovitosti

- Kako i kada primijeniti alternativni pristup/ diverziju, primjeri dobre prakse

Međunarodni govornici koji su potvrdili sudjelovanje su predsjednik Nacionalne Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca SAD Antony Capizzi, voditeljica Odjela za prava djece EU agencije za osnovna ljudska prava Astrid Podsiadlowski, Predstavnica UN komiteta za prava djece Renate Winter, Predstavnica Europske komisije DG JUSTICE Ingrid Breit, te predstavnica organizacije Terre des hommess Viki Sebhelyi.