Ansambl Minstrel Il giardino Musicale

Ansambl Minstrel Il giardino Musicale

Viteška dvorana Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja”, Zagreb

O događaju

G. G. Kapsperger: Lascivette pastorelle/Folia
Libro primo di Villanelle, 1620.
G. G. Kapsperger: Rosa Bianca Li fiori – Libro sesto di villanelle, 1632.
M. Uccellini: Sonata La Tarantola
G. G. Kapsperger: Alla caccia
Libro primo di Villanelle, 1620.
S. Rossi: Sonata duodecima sopra la Bregamasca
Il quarto Libro de Varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde, Brandi et Corentte1622.g.
G. G. Kapsperger: All' ombra/Ciaccona
Libro primo di Villanelle, 1620.
G. G. Kapsperger: Alla luce
Libro primo di Villanelle, 1620
S. Rossi: Sonata Sesta sopra l'Aria di Tordiglione
Il quarto Libro de Varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde, Brandi et Corentte1622.g.
G.G. Kapsperger: O luci amate


Ansambl za ranu glazbu Minstrel
Goran Grčić – tenor, udaraljke
Nenad Kosak – tenor, udaraljke
Marcella Francesco - mezzosopran
Ante Beno - blokflauta,, udaraljke
Lada Magdalenić Morpurgo - vielle, barokna violina
Ivan Jakšeković – barokna violina
Sandra Munić - čembalo
Lea Sušanj Lujo - viola da gamba
Erazem Izidor Grafenauer– teorba, lutnja

COVID-19 zaštitne mjere

COVID-19

Ovaj događaj zahtijeva EU digitalnu covid potvrdu Pročitaj više

Događaj se održava u smanjenom kapacitetu od 50%

Dezinficijensi su dostupni na ulazu i unutar prostora

Masku za lice je moguće kupiti na mjestu događaja

Propisan razmak između posjetitelja osigurava se sjedenjem i/ili barskim stolovima

Provodi se preporučena evidencija svih posjetitelja