3. MBAonica: Lead like a boss

3. MBAonica: Lead like a boss

PIS d.o.o., Zagreb

O događaju

MBAonica je interna radionica namijenjena članovima Udruge MBA Croatia sa svrhom cjeloživotnog obrazovanja i networkinga.

Tema treće interne radionice je "Lead like a boss" i održati će ju Ognjen Bagatin, član Predsjedništva Udruge i direktor Poliklinike Bagatin. 

Radionica počinje u 19.30, a nakon radionice će biti organizirana večera s ciljem razmjene iskustava i networkinga članova.