Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi

#Datum će biti naknadno najavljen

until the event

Get your ticket on time!

If you already registered for this virtual event - join here

Tickets / services / products Price Quantity
Biootpad - obveze, mogućnosti i trendovi by UniCompoST

Organizer paid the Booking fee for you

129.00 HRK
(17,12 EUR)
Seminar obuhvaća područje gospodarenja biootpadom iz obe perspektive - stanovništva kao korisnika u sustavu gospodarenja otpadom te poslovnih subjekata koje djeluju u sektoru gospodarenja biootpadom.
Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Seminar se održava na Zoom platformi, a polaznici će dan prije zaprimiti poveznicu za pristup seminaru.
Basis: 0.00 HRK
  (0.00 EUR)
Discount: 0.00 HRK
  (0.00 EUR )
Tickets: 0.00 HRK
(0.00 EUR )
x Fee : 0.00 HRK
(0.00 EUR )
Total:
0.00 HRK
(0 EUR)
Basis: 0.00 HRK
  (0.00 EUR)
Discount: 0.00 HRK
  (0.00 EUR )
Tickets: 0.00 HRK
(0.00 EUR )
x Fee : 0.00 HRK
(0.00 EUR )
Total: 0.00 HRK
(0 EUR)

Payment methods

  • Cards

More about the event

Register for Seminari održivosti: Biootpad - obaveze, mogućnosti i trendovi, 15.12.2022.

Seminar obuhvaća područje gospodarenja biootpadom iz obe perspektive - stanovništva kao korisnika u sustavu gospodarenja otpadom te poslovnih subjekata koje djeluju u sektoru gospodarenja biootpadom.

Cilj seminara je približiti sudionike svjetu gospodarenja biootpadom, od sami fundamentalnih postavki, zakonskih osnova i obveza, tehnologija obrade biootpada u kućanstvima i industriji do samih primjera i trendova iz sektora i industrijske prakse.

Sadržaj seminara:

  1. Biootpad - izvori nastanka, svojstva i utjecaj na okoliš
  2. Pregled zakonskih obveza u gospodarenju biootpadom
  3. Gospodarenje biootpadom i tehnologije obrade
  4. Trendovi i prakse iz industrije

Seminar je namijenjen individualcima koje detaljnije zanima gospodarenje biootpadom, neovisno o tome rade li u sektoru gospodarenja otpadom ili su samo korisnici usluga u navedenom sektoru.

Seminar se održava putem Zoom platforme te će svi polaznici dobiti poveznicu za pristup seminaru dan prije održavanja.

Po završetku seminara polaznici će zaprimiti e-book sa materijalima obuhvaćenima seminarom i potvrdu o sudjelovanju.